Wat te doen bij een sterfgeval

© Stilbeeld uitvaartfotografie
© Stilbeeld uitvaartfotografie

Een uitvaart regelen betekent veel beslissingen nemen. Een aantal zult u als vanzelfsprekend beschouwen, andere besluiten zullen door de overledene zelf zijn genomen en vastgelegd. Er zijn mensen die het regelen en beslissen als zeer prettig ervaren. U kunt nog van alles voor de overledene doen. Het is prettig en verstandig om één persoon aan te wijzen uit de kring van familie of vrienden die de besluiten coördineert en het vaste aanspreekpunt van de uitvaartondernemer wordt.

 

Wat moet er als eerste beslist en gedaan worden:

 • Een dokter moet de dood vaststellen en daarvan een verklaring afgeven. 
 • Iemand zal de overledene moeten verzorgen. U kunt dat overlaten aan de uitvaartondernemer, maar u kunt dat ook zelf doen, eventueel geholpen door de uitvaartondernemer.
 • U beslist of u een uitvaartondernemer inschakelt, dat is niet verplicht. Het kan wel een hoop werk schelen en u kunt toch actief betrokken blijven. 
 • Als de overledene een naturaverzekering had afgesloten, belt u de verzekering. 
 • Waar wilt u de overledene opbaren? Dit kan thuis, in een rouwcentrum en vaak ook in het ziekenhuis of de instelling waar de overledene verbleef. 
 • De uitvaartondernemer zal met u de uitvaart door bespreken.

De vragen en besluiten

 • Wanneer en waar wordt de overledene gekist en in wat voor soort uitvaartkist? 
 • De overledene zal naar de plaats van opbaring vervoerd moeten worden en het moet duidelijk zijn wanneer men afscheid kan nemen: het rouwbezoek.
 • Hoe wilt u iedereen op de hoogte stellen van het overlijden? 
 • Kiest u voor rouwbrieven? Dan moet u een tekst opstellen en een keuze maken welke vormgeving u het meest aanspreekt. Een adreslijst met de namen van de genodigden is heel handig. 
 • Mogelijk wilt u het overlijden ook kenbaar maken in een advertentie of via internet, bij voorbeeld op de site www.condoleance.nl.
 • Voor begraven is een graf nodig, ook hier zijn keuzemogelijkheden met bijbehorende kosten.
 • Wilt u een kerkelijke plechtigheid of een spreker vanuit levensbeschouwelijke hoek?
 • Natuurlijk moet er vervoer geregeld worden, zowel voor de overledene als voor de bezoekers.
 • Wie dragen de kist? Familie, vrienden of de mensen van de uitvaartonderneming?
 • Mogelijk zijn er speciale wensen ten aanzien van de bloemen, zowel bij de uitvaart als daarna.
 • In hoeverre worden kinderen betrokken?

Als de dood nadert, kan over vele vragen worden nagedacht. Wat zijn uw uitvaartwensen? Wat wilt u dat er na overlijden met uw lichaam gebeurt? En met uw geld en bezittingen? Wie krijgt de voogdij over de kinderen? Ook kunnen er vragen spelen over de zorg of de behandeling die u krijgt. Welke zorg is voorhanden? Hoe staat u tegenover euthanasie? Waar wilt u sterven? Welke praktische zaken wilt u regelen voor overlijden? Op de navolgende pagina`s vindt u handreikingen voor de fase vóór het overlijden. 


Heeft u vragen over een wilsbeschikking, verzekeringen of andere dringende vragen? De medewerkers van ABOVO staan 24 uur per dag voor u klaar. Wij komen ook vrijblijvend bij u langs.

Bel gerust voor een afspraak met 0181-728100.

U mag kiezen

Veel nabestaanden denken dat zij verplicht zijn na een overlijden direct contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij. Dit staat meestal vermeld op de polis. Dit is echter onjuist.

 

De verzekerde, en diens nabestaanden, bepalen zélf door wie de uitvaart verzorgd gaat worden. Daarin heeft u altijd volledig de vrije keuze.

 

 

Uitvaartverzekering

Geschreven door Anders Financieel Advies te Voorburg.

 

Een gevolg van de financiële crisis is dat verzekeraars kritischer zijn gaan kijken naar hun eigen producten. Om in de huidige markt te kunnen overleven zijn veel van deze producten aanzienlijk verbeterd, zowel in voorwaarden als in prijs.

 

De kans is dus zeer groot dat u momenteel te veel betaalt voor uw verzekeringen. Zo is uit eigen onderzoek gebleken dat 80% van de mensen niet of niet voldoende is verzekerd voor de kosten van hun uitvaart. En dat terwijl het, juist in deze financieel onzekere tijden, heel erg belangrijk is om uw nabestaande(n) zonder nadelige financiële gevolgen achter te laten.

 

Bij de mensen die wel een uitvaartverzekering hebben afgesloten in het verleden is geconstateerd dat 90% te veel premie betaalt. Dit kan dus goedkoper. Een besparing die kan oplopen tot wel duizenden euro’s op de totale looptijd.

 

Graag laten wij u zien wat de veranderingen in de verzekeringsbranche voor u kunnen betekenen. In een persoonlijk en vrijblijvend adviesgesprek kunnen wij samen met u eens kritisch bekijken of de uitvaartpolis die u nu heeft daadwerkelijk bij u past en of u niet te veel en te lang moet betalen.

 

Wilt u er ook voor zorgen dat uw nabestaanden zonder financiële gevolgen u een waardige uitvaart kunnen geven? Of bent u het zat om te veel te moeten betalen voor uw huidige verzekeringsproducten? Wacht dan niet langer en maak een vrijblijvende afspraak met onze onafhankelijke adviseur.

 

U kunt hem bereiken via onderstaande contactgegevens.

 

Bel 06-52890050, uw financieel adviseur de heer Ron van der Putten voor een geheel vrijblijvende afspraak.

 

Anders Financieel Advies werkt samen met meerdere landelijke verzekeraars, u kunt dus rekenen op een onafhankelijk advies.

www.ander-s.nl
Telefoon: 070 – 3004700
Fax: 084 – 7170019